SISTEMES DE RENTAT

MP Armektron Pulse & Wash 2to1

Els ramaders inverteixen un temps considerable en la neteja de la granja i del sistema de munyir. Per facilitar i agilitzar el procés, en Milkplan hem desenvolupat un innovador mètode de rentat que reuneix totes les condicions d'un circuit tancat de canonades CIP i evita al productor la realització de llargues i tedioses tasques.

El nou sistema de neteja MP Armektron 2to1 Premi & Wash disposa de completes aplicacions per al control electrònic dels polsadors (12V o 24V), d'admissió automàtica d'aigua calenta i freda, de fixació de la temperatura, del temps i de la quantitat desinfectants, de control del cicle de rentat i d'eliminació d'aigües residuals, i compta amb múltiples programes que es poden adaptar a la mida de cada granja.