SISTEMES DE RENTAT

MPP estàndard

El sistema MPP Standard controla les funcions de refredament i agitació, al temps que ofereix rentat i desinfecció en cinc cicles.

El controlador electrònic DIXELL ofereix simplicitat en el funcionament i un eficaç control en la refrigeració i agitació, assegurant així la qualitat de la llet.

mp pasteurizer