SISTEMES DE RENTAT

MPP control

El MPP Control disposa d'un sistema d'alarma integral, que controla de tots els paràmetres de rentat, refrigeració i accessoris per optimitzar el rentat.

MPP Control disposa de controlador de refrigeració de reserva que garanteix l'adequat funcionament de sistema i tot en cas d'avaria del controlador central PLC.

mp pasteurizer