Pasteuritzadors tèrmics de llet

MP Pasteurizer

Els pasteuritzadors de Milkplan, MP Pasteurizers són intercanviadors de calor per al tractament tèrmic de la llet, per a la producció de formatge blanc (feta), iogurt, formatge groc dur, gelat, etc.

 Hi ha tres tipus de pasteuritzadors disponibles:

  • MP Pasteuritzador de llet
  • MP Cheese Pasteurizer
  • MP Pasteuritzador de gelats
mp pasteurizer