Tancs de refrigeració de llet

MP Powertank

(MPP 1.500 - 14.000lt & MPPO 10.000 - 20.000lt)

Els tancs de refrigeració MP Powertank estan disponibles en 18 capacitats, de tipus rodó entre 1.500l i 14.000l i de tipus el·líptic entre 10.000l i 20.000l. Tots els models estan dissenyats fins i tot per a agitar petites quantitats de llet, evitant la formació de gel.

La sèrie MP PowerTank de tancs de refrigeració de llet constitueix la millor solució de refredament de llet per a granges mitjanes i grans. Es tracta de tancs de refredament horitzontals d'acer inoxidable amb boques d'accés per a home i sistemes de rentada i desinfecció automàtics després de cada buidatge.

mp pasteurizer